marktwerking-en-publieke-belangen-preadviezen-2009

Gedurende de jaren negentig nam de marktwerkingsgedachte een grote vlucht. Aan het begin van deze eeuw klonken echter steeds meer zorgen, om de borging van de publieke belangen in de energievoorziening en de zorg. In 2007 kwam de marktwerkingsgedachte volledig tot stilstand. Deze preadviezen gaan dieper in op marktwerking, borging van publieke belangen in gevoelige sectoren en toezicht om dat te handhaven.